Home » Leerlingbegeleiding » Communicatie

Communicatie

CEL leerlingenbegeleiding
Om de twee weken zit de CEL leerlingenbegeleiding samen. De CEL of het zorgteam bestaat uit de directeur, een CLB-medewerkster en de leerlingenbegeleidster.

kleurcirkel

Secretariaat
Voor dringende praktische problemen kan telefonisch contact opgenomen worden met het secretariaat. Ook een afspraak met een vakleerkracht, de coach, de leerlingenbeleider of de directeur wordt via het secretariaat geregeld.

Overleg met ouders
Op het oudercontact kunnen ouders met hun vragen terecht bij de coach. Indien nodig verwijst de coach de ouders door naar de vakleerkracht, de leerlingenbegeleidster, de directeur of het CLB.

Voor een dringende zorgvraag kan contact opgenomen worden met het secretariaat waar ze doorverwezen worden of een persoonlijk gesprek op school kunnen aanvragen.

We organiseren voor de ouders een infomoment waarbij de visie en de werking van de school uit de doeken wordt gedaan. De leerlingen worden op hetzelfde moment uitgenodigd naar school om kennis te maken met de coaches en de klasgenoten. Naast de kennismaking krijgen ze ook uitleg over een aantal praktische zaken en kan de bestelde laptop mee naar huis. Er wordt gekozen om dit eind augustus te laten plaatsvinden, zodat de start op 1 september al een klein beetje vertrouwd kan verlopen. Na enkele weken volgt een eerste informeel oudercontact waar ouders in de thuisklas van de coaches zelf te horen krijgen hoe de eerste weken zijn verlopen en hoe het gaat met hun kind op vlak van welbevinden.

Eind oktober volgt een eerste tussentijds puntenrapport en ook een attituderapport zodat je als ouder een goed beeld krijgt over het functioneren van je kind. Op het oudercontact geeft de coach extra duiding vanuit de klassenraad.

Smartschool
Ouders kunnen vakgerichte informatie zoals studietips en remediëring raadplegen op Smartschool. De school legt de werking van Smartschool uit tijdens een ouderavond.

Via het leerlingenvolgsysteem worden ouders op de hoogte gehouden over het functioneren van hun kind.

Indien nodig kunnen ouders vakleerkrachten een vraag stellen via een berichtje op Smartschool, maar liever nog willen we dat ze hun zoon of dochter coachen bij het opstellen van een smartschoolbericht, om de zelfstandigheid te bevorderen. Indien het om een grote zorgvraag gaat, is Smartschool niet geschikt als communicatiekanaal en geven we de voorkeur aan persoonlijk overleg.

%d bloggers liken dit: