Home » Leerlingbegeleiding » Communicatie

Communicatie

CEL leerlingenbegeleiding
Om de twee weken zit de CEL leerlingenbegeleiding samen. De CEL of het zorgteam bestaat uit de directeur, een CLB-medewerkster en de leerlingenbegeleidster.

kleurcirkel

Secretariaat
Voor dringende praktische problemen kan telefonisch contact opgenomen worden met het secretariaat. Ook een afspraak met een vakleerkracht, de titularis, de leerlingenbeleidster of de directeur wordt via het secretariaat geregeld.

Overleg met ouders
Op het oudercontact kunnen ouders met hun vragen terecht bij de klastitularis. Indien nodig verwijst de klastitularis de ouders door naar de vakleerkracht, de leerlingenbegeleidster, de directeur of het CLB.

Voor een dringende zorgvraag of het aanvragen van een persoonlijk gesprek kan contact opgenomen worden met het secretariaat.

We organiseren voor de ouders een infomoment op het einde van het zesde leerjaar waarbij de visie en de werking van de school uit de doeken wordt gedaan. Na enkele weken volgt een eerste informeel oudercontact waar ouders in de thuisklas van de titularis zelf te horen krijgen hoe de eerste weken zijn verlopen en hoe het gaat met hun kind op vlak van welbevinden. Ook het zorgbeleid wordt op deze avond aan de ouders toegelicht.

Eind oktober volgt een eerste tussentijds puntenrapport en ook een attituderapport zodat u als ouder een goed beeld krijgt over het functioneren van uw kind. Op het oudercontact geeft de titularis extra duiding vanuit de klassenraad.

Smartschool
Ouders kunnen vakgerichte informatie zoals studietips en remediëring raadplegen op Smartschool. De school legt de werking van Smartschool uit tijdens een ouderavond.

Indien nodig kunnen ouders vakleerkrachten een vraag stellen via een berichtje op Smartschool, maar liever nog willen we dat ze hun zoon of dochter coachen bij het opstellen van een smartschoolbericht, om de zelfstandigheid te bevorderen. Indien het om een grote zorgvraag gaat, is Smartschool niet geschikt als communicatiekanaal en geven we de voorkeur aan persoonlijk overleg.

%d bloggers liken dit: