Home » Praktisch » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Om praktische redenen (klasverdelingen / lessenroosters) is het voor ons handig dat u de inschrijving van uw zoon of dochter niet uitstelt tot augustus. De school zal open zijn tot 6 juli. U kan dan ook de boeken tijdig bestellen zodat ze zeker klaarliggen op de eerste schooldag.

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019

  • op onze OPENDEUR, vrijdag 20 april, vanaf 18 uur
  • op onze echodagen, zaterdag 21 en zondag 22 april, van 10 tot 12 uur
  • op schooldagen tussen 9 en 11.30 uur, tussen 14 en 17 uur of op afspraak (050)78 11 70
  • op onze INFOAVOND (voor alle nieuwe leerlingen en hun ouders), maandag 11 juni om 19.45 uur,
  • in de eerste week van juli, tussen 9 en 12 uur, tussen 14 en 17 uur of op afspraak
  • vanaf 16 augustus op afspraak (050)78 11 70

Meebrengen bij inschrijving

  • Rijksregisternummer van de leerling
  • Getuigschrift Basisonderwijs (of indien nog niet ontvangen bij inschrijving zo snel mogelijk binnenbrengen)
  • BASO-fiche (nuttig voor leerlingbegeleiding, maar niet verplicht)

Advertentie-Sint-Lutgart