Home » Visie

Visie

Missie / Visie

Ons dynamisch team streeft naar breed en kwaliteitsvol onderwijs waarbij veel aandacht besteed wordt aan een objectieve oriëntering. In een warme en familiale omgeving zetten we in op het welbevinden en de talenten van elke leerling.

Dankzij een eigentijdse en vooruitstrevende invulling staat Sint-Lutgart midden in de samenleving. De open communicatie en de bereikbaarheid zijn een extra troef.


Een brede vorming

Kennis verwerven is één aspect van student-zijn. Wij bekommeren ons ook om de sociale vaardigheden van onze leerlingen: verantwoordelijkheid nemen, in groep werken, assertief zijn, respect vragen en nemen.
We leren onze leerlingen ‘in de wereld staan’: de talendag, de bedrijvendag, het jaarlijkse Sint-Lutgartfeest, de gedichtendag, de dag van het welbevinden en de buitenlandse schoolreizen helpen hen een ruimere leefwereld te ontwikkelen.

 

 

 


Pedagogisch Project

Opvoeden tot weerbare en respectvolle burgers

Wij streven ernaar onze leerlingen te helpen groeien naar degelijk gevormde, gelukkige en weerbare mensen, die op hun beurt bouwen aan een volwaardige maatschappij.

  1. We bieden een aanbod dat toelaat leerlingen op maat te oriënteren om een maximaal rendement en welbevinden te waarborgen.
  2. We zorgen voor extra sport, gevarieerde maaltijden, een aantrekkelijke schoolomgeving, degelijke informatie over drugs en andere genotsmiddelen.
  3. De leerlingen leren gefundeerde keuzes te maken via oefeningen van het CLB tijdens de studiekeuzebegeleiding.
  4. In klassenuurtjes en diverse raden leren leerlingen omgaan met democratie en inspraak.
  5. Talrijke initiatieven leren de leerlingen mee te voelen met sociale aspecten in het leven en kennis te maken met de derde en vierde wereld.

Taalbeleid

Parallel met ons streven naar een verzorgd voorkomen, willen we werken aan een verzorgd taalgebruik.

Lezen stimuleren want lezen is fijn