Home » Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

De zorg op onze school leunt op twee evenwaardige pijlers: leefzorg en leerzorg. Wij zetten in op leefzorg via een warme onthaaldag, allerlei projectdagen, het wekelijkse titularisuur, de leerlingenraad en allerlei activiteiten die de teamgeest en het welbevinden van onze leerlingen bevorderen. Onder leerzorg vind je alles wat bijdraagt tot een beter leerklimaat in de les, tijdens de studie en thuis.

De leerlingenbegeleidster is verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg in samenwerking met ouders, lerarenteam, directie, CLB en externen.

Doordat onze school een kleine school is, is er een lage drempel om de stap naar de leerkracht, titularis, leerlingenbegeleidster of directeur te zetten.

 

M-decreet

Aanbod begeleiding

Communicatie