Home » Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

We willen als school inzetten op de totale ontwikkeling van alle leerlingen, zodat de leerling sterker wordt en klaar is om te functioneren in onze maatschappij. Hierbij houden we rekening met de individuele mogelijkheden maar verliezen de realiteit niet uit het oog.

De zorg op onze school leunt op twee evenwaardige pijlers: leefzorg en leerzorg.
Wij zetten in op leefzorg via een warme onthaaldag, allerlei projectdagen, de leerlingenraad en allerlei activiteiten die de teamgeest en het welbevinden van onze leerlingen bevorderen.
Onder leerzorg vind je alles wat bijdraagt tot een beter leerklimaat in de les, tijdens de studie en thuis.

De leerlingenbegeleidster is verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg in samenwerking met ouders, lerarenteam, directie, CLB en externen.
De leerkracht is de spilfiguur voor begeleiding van de leerlingen in zijn klas.

Doordat onze school een kleine school is, is er een lage drempel om de stap naar de leerkracht, titularis, leerlingenbegeleidster of directeur te zetten.

Ons zorgbeleid is transparant en geeft via gerichte communicatie aan leerlingen, ouders, begeleiders en leerkrachten een duidelijk zicht op het aanbod en de verwachtingen.

M-decreet

Aanbod begeleiding

Communicatie

%d bloggers liken dit: