Home » Praktisch » Afwezigheden

Afwezigheden

Wat te doen in geval van afwezigheid?

De school wordt zo snel mogelijk telefonisch verwittigd door de ouders. Elke afwezigheid moet verantwoord worden door een bewijsbrief of attest.

Welke bewijsbrief is nodig?

Afwezigheden wegens medische redenen

Voor afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende dagen is een doktersattest vereist.

  • Tijdens een examenperiode moet elke afwezigheid (vanaf de eerste dag) gestaafd worden met een doktersattest.
  • Ook voor niet-deelname aan LO-lessen (wegens fysieke redenen) is een doktersattest vereist.

Afwezigheden van maximaal 3 opeenvolgende dagen kunnen gestaafd worden door een afwezigheidsbriefje.

  • Vermeld naam, datum en reden van afwezigheid.
  • U kan dit maximaal 4 maal per schooljaar doen. Daarna is steeds een doktersattest vereist.
  • Deze briefjes worden niet aanvaard tijdens een examenperiode.

Voorziene afwezigheden

Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de directeur of zijn afgevaardigde, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Ook hier is het nodig om een bewijsbrief aan de school te bezorgen: bijvoorbeeld een overlijdensbericht of een attest uitgereikt door de gemeente (zoals bij een huwelijk).

Wanneer het attest afgeven?

De wettiging gebeurt wanneer je terug op school komt. Zal je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek zijn, dan bezorg je het attest onmiddellijk aan de school.

ziek
%d bloggers liken dit: